Regulamin

Realizacja sprzedaży w sklepie internetowym:  www.helanpolska.com odbywa się według poniższego regulaminu.
Oferta przedstawiona w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Regulamin sklepu internetowego www.helanpolska.com :


Wstęp


1. Sklep internetowy pod adresem www.helanpolska.com prowadzi Ambra Group Spółka Cywilna, ul. Chopina 45, 67-200 Głogów,
o nr REGON 021313760 oraz NIP 693-216-12-36.
2. Administratorem danych osobowych jest Ambra Group Spółka Cywilna, ul. Chopina 45, 67-200 Głogów, o nr REGON 021313760
oraz NIP 693-216-12-36.
3. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.
4. Oferty przedstawiane w sklepie internetowych www.helanpolska.com nie są ofertami w rozumieniu treści przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.


Oferowane usługi

 


1. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi:
- sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.helanpolska.com ,wiadomości e-mail lub telefonu (sprzedaż i internetowa),
- rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym i ich odbiór (zakup) w sklepie www.helanpolska.com (rezerwacja),
- informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Ambra Group s.c.
3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT, paragonu bądź dokumentu zamówienia wraz ze specyfikacją.
4. W przypadku rezerwacji umowa zostaje zawarta w sklepie www.helanpolska.com. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z towarem paragonu fiskalnego lub - na jego życzenie - faktury VAT. Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 4 kroków:
krok 1 - wybranie produktów,
krok 2 – wypełnienie formularza,
krok 3 - złożenie zamówienia,
krok 4 - odbiór zamówionych produktów i zapłata
6. Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej lub rezerwacji przez 24 godziny na dobę poprzez stronę www.helanpolska.com. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail: z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego oraz linkiem zawierającym ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
7. Informacja o cenie podawana na stronie www.helanpolska.com ma charakter wiążący - od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-mail w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. Firma Ambra Group gwarantuje, iż wskazywana cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w wiadomości e-mail.
8. Zamówienia nie wymagają dodatkowego potwierdzenia, jednakże w przypadku sprzedaży internetowej realizacja zamówienia może być poprzedzona telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.
9. W przypadku dokonania rezerwacji może być ona poprzedzony również telefonicznym potwierdzeniem.
10. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.helanpolska.com ,
w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
11. Ceny produktów umieszczone na stronie www.helanpolska.com podane są w złotych polskich lub funtach brytyjskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki. Ceny produktów nie uwzględniają kosztów wysyłki i obsługi zamówienia.
12. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie Ambra Group lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec firmy Ambra Group.
13. Płatności można dokonywać w następujący sposób:
 - za pobraniem - należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki;
 - przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na fakturze
 - bezpośrednio poprzez usługę PayU.


 

Dostawa


1. Termin realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.helanpolska.com wynosi 2 dni robocze i jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego www.helanpolska.com z Klientem.
2. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski lub Wielkiej Brytanii pocztą kurierską .

 

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty


1. Produkty oferowane w sklepie internetowym www.helanpolska.com ą fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w siedzibie firmy Ambra Group.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu i dostarczenia oryginału dowodu zakupu.
3. Zawartość przesyłki winna być sprawdzona przez Klienta w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę, w szczególności Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru pod kątem jego zgodności z zamówieniem, kompletności oraz braku uszkodzeń.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zamówieniu, bądź stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, bądź towaru, Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody w jednoczesnej obecności osoby (Kuriera) dostarczającej przesyłkę.
5. Można odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki.

 


Ochrona danych osobowych


 


1. ADMINISTRATOR/SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Ambra Group s.c. z siedzibą w Głogowie [67-200], przy ulicy Fryderyka Chopina nr 45, o numerze REGON 021313760, o numerze NIP 6932161236, adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@ambragroup.pl, telefon: +48 665532366.
2. RODO - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1).
3. POLITYKA PRYWATNOŚCI - dostępny w Sklepie Internetowym w zakładce „Polityka Prywatności” dokument w postaci elektronicznej zawierający szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Usługodawcę (dalej też „Administrator”) danych osobowych i ich ochronę przez Administratora w związku z prowadzonym Sklepem Internetowym.
4. Podanie danych Klienta w trakcie zakładania Konta lub składania Zamówienia w Sklepie Internetowym jest dobrowolne. Jednakże zawarcie Umowy Sprzedaży i jej wykonanie przez Sprzedającego, nie jest możliwe bez podania przez Klienta danych osobowych.
5. W celu korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego niezbędne jest (1)założenie Konta lub (2) złożenie Zamówienia, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Sklepu Internetowego wraz z (3) wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę oraz (4) zaakceptowanie Regulaminu.
6. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są w szczególności : ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017.1219 t.j.) oraz RODO.
7. Dane przekazywane przez Klientów w trakcie korzystania z Sklepu Internetowego mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę w następujących celach: (1) realizacji Zamówień składanych przez Klientów oraz Umów Sprzedaży, w tym przekazanie Dostawcom dokonującym dostawy Produktów oraz podmiotom obsługującym systemy Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), (2) realizacji Usług Elektronicznych, (3) ewidencjonowania sprzedaży i Klientów Sklepu internetowego, (4) kontaktów związanych z realizacją bieżących i przyszłych Zamówień, w tym w celu otrzymywania ofert handlowych oraz Newsletterów, przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, (5) w celach podatkowych.
8. Dane osobowe mogą być przekazywane następującym odbiorcom: (1) dostawcom, w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub Zamówienia, (2) podmiotom obsługującym system Mikropłatności (jeśli te formy realizacji zamówień zostały wybrane przez Klienta), (3) urzędom, (w tym Urzędom Skarbowym), a także właściwym organom (np. policji) w ramach realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wypełnienia przez Administratora wszystkich obowiązków nałożonych na niego normami prawnymi, w szczególności do rozliczenia wykonania Umowy Sprzedaży dla zamówionych Produktów.
10. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca. W każdym momencie Klientowi przysługuje prawo dostępu, poprawiania jak i usunięcia oraz do odwołania w każdym czasie wyrażonych zgód do przetwarzania danych osobowych oraz do otrzymywania ofert handlowych przesyłanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w tym Newsletterów.
11. Osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
12. Administrator danych osobowych może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Klienta z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): (1) oznaczenia identyfikujące Klienta, (2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient, (3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi Elektronicznej, (4) informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług Elektronicznych.
13. W związku z przetwarzaniem danych osobowych Klientowi przysługują określone prawa, w tym: (1) prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Klienta w tym nie posiadającego Konta; (2) prawo do sprostowania tych danych; (3) prawo do usunięcia tych danych, (4) prawo do ograniczenia przetwarzania tych danych; (5) prawo do przenoszenia tych danych; (6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest realizacja prawnie uzasadnionych interesów); (7) prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie (w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda) – na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w przepisach RODO.
14. Klient może również wyrazić zgodę na przesyłanie mu na adres internetowy e-maili Newsletterów. W takim przypadku Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep Internetowy celu przekazywania mu powyższych informacji. Zgoda na przesyłanie Klientowi informacji handlowych, o których mowa w zdaniu poprzednim może być w każdym czasie cofnięta poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji po zalogowaniu się Klienta na Konto w Sklepie Internetowym lub poprzez przesłanie maila na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@ambragroup.pl. Przekazywane przez Klientów w trakcie rejestracji dane, przechowywane są na serwerach Usługodawcy, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów RODO.
15. Dane Klientów Sklepu Internetowego mogą być przez nich przeglądane, poprawiane i zmieniane po zalogowaniu się na Konto w Sklepie Internetowym za pomocą Loginu i Hasła lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez przesłanie maila na adres poczty elektronicznej e-mail: biuro@ambragroup.pl
16. Administrator danych osobowych nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu Internetowego oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Kliencie jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami RODO.
17. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z Sklepu Internetowego jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Klienta, usunięciem Konta oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie Usług Elektronicznych.
18. Wraz z cofnięciem zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta, Administrator danych osobowych usunie dane Klienta na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Klienta. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Klienta po usunięciu Konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia Zamówienia lub Umowy Sprzedaży czy też Usług Elektronicznych.
19. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Sklep Internetowy, w razie wszelkich uchybień co do ich przetwarzania, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@giodo.gov.pl).

 


Pozostałe


 

1. Firma Ambra Group s.c. zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich produktów i ich modeli. Firma Ambra Group nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.
2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez firmę Ambra Group s.c. wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
3. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie internetowym www.helanpolska.com, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach www.helanpolska.com i stanowią integralna cześć regulaminu.
4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Znajdź nas

Buszujące Helanki

Aktualnie gościmy 21 osób

Baza wiedzy

Porady eksperta

Pobierz katalog