Regulamin

Realizacja sprzedaży w sklepie internetowym:  www.helanpolska.com odbywa się według poniższego regulaminu.
Oferta przedstawiona w Sklepie Internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.

Regulamin sklepu internetowego www.helanpolska.com :


Wstęp


1. Sklep internetowy pod adresem www.helanpolska.com prowadzi Ambra Group Spółka Cywilna, ul. Chopina 45, 67-200 Głogów,
o nr REGON 021313760 oraz NIP 693-216-12-36.
2. Administratorem danych osobowych jest Ambra Group Spółka Cywilna, ul. Chopina 45, 67-200 Głogów, o nr REGON 021313760
oraz NIP 693-216-12-36.
3. Regulamin określa zasady realizowania usług w sklepie internetowym.
4. Oferty przedstawiane w sklepie internetowych www.helanpolska.com nie są ofertami w rozumieniu treści przepisu art. 66 Kodeksu cywilnego.


Oferowane usługi

 


1. Sklep internetowy prowadzi następujące usługi:
- sprzedaż towarów i usług (produktów), będących w jego ofercie za pośrednictwem strony www.helanpolska.com ,wiadomości e-mail lub telefonu (sprzedaż i internetowa),
- rezerwacji produktów dostępnych w sklepie internetowym i ich odbiór (zakup) w sklepie www.helanpolska.com (rezerwacja),
- informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym (informacja).
2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a firmą Ambra Group s.c.
3. W przypadku sprzedaży internetowej utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT, paragonu bądź dokumentu zamówienia wraz ze specyfikacją.
4. W przypadku rezerwacji umowa zostaje zawarta w sklepie www.helanpolska.com. Utrwalenie, zabezpieczenia i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowane i przekazanie Klientowi wraz z towarem paragonu fiskalnego lub - na jego życzenie - faktury VAT. Do rezerwacji mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
5. Przebieg świadczenia usług w sklepie internetowym składa się z 4 kroków:
krok 1 - wybranie produktów,
krok 2 – wypełnienie formularza,
krok 3 - złożenie zamówienia,
krok 4 - odbiór zamówionych produktów i zapłata
6. Klient może złożyć zamówienie dotyczące sprzedaży internetowej lub rezerwacji przez 24 godziny na dobę poprzez stronę www.helanpolska.com. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail: z potwierdzeniem wpłynięcia zamówienia do sklepu internetowego oraz linkiem zawierającym ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia.
7. Informacja o cenie podawana na stronie www.helanpolska.com ma charakter wiążący - od momentu otrzymania przez klienta wiadomości e-mail w toku przyjmowania zamówienia zawierającego ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów zamówienia dla ilości podanych w zamówieniu, aż do końca realizacji zamówienia. Firma Ambra Group gwarantuje, iż wskazywana cena nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen na stronie internetowej sklepu, które mogą się pojawić po potwierdzeniu zamówienia w wiadomości e-mail.
8. Zamówienia nie wymagają dodatkowego potwierdzenia, jednakże w przypadku sprzedaży internetowej realizacja zamówienia może być poprzedzona telefonicznym potwierdzeniem. Jeżeli uzyskanie kontaktu telefonicznego z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia nie będzie możliwe, może zostać ono anulowane lub wstrzymane w realizacji.
9. W przypadku dokonania rezerwacji może być ona poprzedzony również telefonicznym potwierdzeniem.
10. Wszelkie informacje o produktach umieszczone na stronie www.helanpolska.com ,
w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe, ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
11. Ceny produktów umieszczone na stronie www.helanpolska.com podane są w złotych polskich lub funtach brytyjskich i zawierają wszystkie jej składniki, w tym VAT, cła i podatki. Ceny produktów nie uwzględniają kosztów wysyłki i obsługi zamówienia.
12. Zamówienie jest realizowane, o ile w fazie składania zamówienia (krok 2) zamówione produkty są dostępne w magazynie Ambra Group lub u dostawców. Informacje o produktach dostępnych w sklepie internetowym nie mogą stanowić podstawy do roszczeń wobec firmy Ambra Group.
13. Płatności można dokonywać w następujący sposób:
 - za pobraniem - należność należy przekazać kurierowi przy odbiorze przesyłki;
 - przelewem bankowym - przelew należy wysłać na konto wskazane na fakturze
 - bezpośrednio poprzez usługę PayU.


 

Dostawa


1. Termin realizacji zamówienia w sklepie internetowym www.helanpolska.com wynosi 2 dni robocze i jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania towaru do wysyłki do Klienta. Ostateczny (wiążący) czas odbioru jest ustalany podczas kontaktu pracownika sklepu internetowego www.helanpolska.com z Klientem.
2. Zamówione produkty mogą zostać dostarczone pod wskazany adres na terenie Polski lub Wielkiej Brytanii pocztą kurierską .

 

Gwarancja, Reklamacje i Zwroty


1. Produkty oferowane w sklepie internetowym www.helanpolska.com ą fabrycznie nowe. Warunki gwarancji określają producenci produktów lub ich autoryzowani przedstawiciele na terenie Polski. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej oraz we wskazanej w niej sieci serwisowej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane bezpośrednio w siedzibie firmy Ambra Group.
2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych produktów i/lub przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane pod warunkiem spisania w obecności osoby dostarczającej produkt protokołu reklamacyjnego w momencie dostawy produktu i dostarczenia oryginału dowodu zakupu.
3. Zawartość przesyłki winna być sprawdzona przez Klienta w obecności kuriera dostarczającego przesyłkę, w szczególności Klient ma obowiązek sprawdzenia towaru pod kątem jego zgodności z zamówieniem, kompletności oraz braku uszkodzeń.
4. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zamówieniu, bądź stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, bądź towaru, Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu szkody w jednoczesnej obecności osoby (Kuriera) dostarczającej przesyłkę.
5. Można odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki.

 


Pozostałe


 

1. Firma Ambra Group s.c. zastrzega sobie możliwość błędów w opisie produktów. Zdjęcia produktów są jedynie przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych w nich produktów i ich modeli. Firma Ambra Group nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia i opisy umieszczone przy poszczególnych produktach.
2. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez firmę Ambra Group s.c. wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, oraz prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych dla celów marketingowych.
3. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług w sklepie internetowym www.helanpolska.com, nie wymienione powyżej, są opisane w pozostałych częściach www.helanpolska.com i stanowią integralna cześć regulaminu.
4. Do umowy sprzedaży produktów w sklepie internetowym stosuje się prawo polskie. Umowa zawierana jest w języku polskim.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu internetowego.

Znajdź nas

Buszujące Helanki

Aktualnie gościmy 22 osoby

Baza wiedzy

Porady eksperta

Pobierz katalog